ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔အမည္စာရင္း တင္သြင္း

ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ၁။ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း - ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း - လံု/နယ္ ဝန္ႀကီး ၃။ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ - ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ၄။ ေဒၚပန္းသဥၨာမ်ိဳး - ကရင္တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ၅။ ဦးျမင့္ေသာင္း - စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ၆။ ဦးဟံထြန္း - စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ၇။ ေဒၚနီလာေက်ာ္ - လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ၈။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုး - စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ၉။ ဦးႏိုင္ငံလင္း - လူမႈေရးဝန္ႀကီး ၁၀။ ဦးဟန္ထူး - ဥပေဒခ်ဳပ္ ၁၁။ ေဒၚခင္သန္းလွ - စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္  

More News
Up