မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေသာင္းရင္းျမစ္နေဘးရွိ ဂိုေထာင္မီးေလာင္ (ရုပ္သံ)

ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေသာင္းရင္းျမစ္နေဘးက ထပ္အပ္ေက်းရြာအမွတ္ ၉၊ ၁ လုုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ၁၄ ဂိတ္အတြင္းမွာ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ ညက မီးေလာင္မႈတခုုျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ည ၉ နာရီေလာက္က မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ကား ဂုုိေထာင္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို ပုုိ႔မယ့္ စက္ဘီးေတြ မီးေလာင္သြားခဲ့ပါတယ္။ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ မီးသတ္ဌာနအပါအဝင္ ထပ္ဆိုင္လြပ္၊ မယ္ပတ္၊ မယ္ေတာ္ စတဲ့ မီးသတ္ဌာနေတြလည္း လာေရာက္ကူခဲ့ၾကၿပီး  ၂ နာရီအခ်ိန္ၾကာေအာင္ မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရပါတယ္။ မီးဘယ္ကေန စတင္ေလာင္သလဲဆိုတာကိုေတာ့ စုုံစမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကားဂုုိေဒါင္ ကားအပုုိပစၥည္းဆုုိင္ခန္း အပါအဝင္ စက္ဘီးအေရာင္းဆုုိင္ခန္း ၇ မီးေလာက္ခဲ့ကာ စုုစုုေပါင္း ဘတ္ေငြတန္ဖုုိး ၁၀ သိန္းေလာက္ ဆုုံး႐ႈံးမယ္လိုု႔ ခန္႔မန္းထားၾကပါတယ္။

More News
Up