ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ငွက္လႊတ္ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္(ဓာတ္ပံု)

ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ဖမ္းဆီးခံ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ငွက္လႊတ္ဆုေတာင္းပြဲကို ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေ႐ွ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ (ဓာတ္ပံု - ဟိန္းကို)  

More News
Up