နယ္ျခား​ေစာင့္​တပ္ဖြဲ့​ဝင္မ်ား​ ဘား​အံ​ေဒသခံမ်ား​ထံ ​ေငြ​ေကာက္ | DVB