ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားစြာ ဖတ္႐ႈ (ဓာတ္ပံု)

ဒီမိုကေရစီအရပ္သား အစိုုးရသစ္တက္လာခ်ိန္ ဒီေန႔မွာ ႏိုုင္ငံပိုုင္သတင္းစာေတြ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ႔ျမင္ရသလိုု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြနဲ႔ ပုဂၢလိက သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္တစား ဖတ္ရႈေနပါတယ္။

More News
Up