ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ အစိုးရသစ္ ၀န္ႀကီးမ်ား က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို (႐ုပ္သံ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးေတြက ဒီေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီ စတင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို ကတိသစၥာျပဳၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၁၈ ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းမွာ… ၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၂။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ - ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၃။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္၀င္း - ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၄။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ - နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၅။ ေဒါက္တာေဖျမင့္ - ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၆။ သူရဦးေအာင္ကို - သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ၇။ ေဒါက္တာေအာင္သူ - စုိက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၈။ ဦးသန္႔စင္ေမာင္ - ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၉။ ဦးအုန္း၀င္း - သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၀။ ဦးသိန္းေဆြ - အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ၁၁။ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ - စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၁၂။ ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ - စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၃။ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး - က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၄။ ဦးေက်ာ္၀င္း - စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၅။ ဦး၀င္းခိုင္ - ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၆။ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး - လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန။ ၁၇။ ဦးအုန္းေမာင္ - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၁၈။ ႏုိင္သက္လြင္ - တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန

More News
Up