ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးအတည္ျပဳ

အဖြဲ႔၀င္ ၉ ဦးပါ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးအဖြဲ႔ကို လြႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ဦးနဲ႔ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရသူတို႔က တပ္မေတာ္သားကိုယ္စား လွယ္ရဲ႕ ကန္႔ကြက္ခ်က္အေပၚ တုန္႔ျပရွင္းလင္း မဲခြဲခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အတည္ျပဳပါတယ္။ ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တဦးရဲ႕ ကန္႔ကြက္အဆိုအေပၚ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအကိုးအကားနဲ႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ မဲခြဲအတည္ျပဳခဲ့ၾကတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခို္င္းသန္းက “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူက တင္ျပထားတဲ့ ၁။ ဦးညီညီ ၂။ ဦးျမင့္၀င္း ၃။ ဦးမ်ဳိးျမင့္ ၄။ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ ၅။ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ ၆။ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ ၇။ ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္ ၈။ ေဒၚလွမ်ဳိးႏြယ္ ၉။ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႔ ၉ ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔အနက္မွ ဦးမ်ဳိးညြန္႔ကို  ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ုံးဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ လႊတ္ေတ္ာက သေဘာတူေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၈ ႏွင့္အညီ ေၾကညာပါတယ္။”လို႔ ေၾကညာပါ တယ္။ ဒီခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တို႔က ၃ ဦးစီေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံေပးပို႔ အတည္ျပဳခ်က္ရယူတာျဖစ္ပါတယ္။ အတည္မျပဳခင္မွာ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယ ဗုိလ္မႉးႀကီး ထြန္းလင္းဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္နဲ႔  ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္တို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္း ေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ မျပည့္စံုတဲ့အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္ေပးဖို႔ ကန္႔ကြက္အဆိုတင္သြင္း ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္ကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္မႉးႀကီး ထြန္းလင္းဦးက “၎တို႔ ၂ ဦးရဲ႕ကိုုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္သြင္းကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ထပ္မံတင္ျပသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အဆိုတင္သြင္းအပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ။” ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အရေတာ့ သမၼတက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ အဆိုျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္က ဥကၠ႒ေတြက ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ပုဂိဳၢလ္ကို ကန္႔ကြက္မယ္ ဆိုရင္ ခိုင္လုံတဲ့သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ပူးတြဲတင္ျပရမွာျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲမတင္ျပႏိုင္ရင္ ကန္႔ကြက္နိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာနာယကက ခိုင္လုံတဲ့သက္ေသအေထာက္အထား ပူးတြဲ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီး ထြန္းလင္းဦးရဲ႕ ကန္႔ကြက္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခြင့္ျပဳခဲ့ ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ အဆိုျပဳေဆြးေႏြးအၿပီးမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မေတြကို ကိုးကားၿပီး ခိုင္လုံတဲ့သက္ေသ အေထာက္အထားေတြမပါ၀င္ဘူးလို႔  ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ထူးျခားမွဳအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ခံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ စာေပးပို႔ၿပီး အဆိုျပဳသူ ၉ ဦးကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိိုင္ရာ ခုံရုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက  နာယကျဖစ္သူ က်ေနာ့္ထံ စာတေစာင္ ေပးပို႔ထားပါတယ္။ က်ေနာ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသိေအာင္ အနည္းငယ္ဖတ္ျပပါမယ္။ သို႔ - နာယက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ရက္စြဲ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္။ အေၾကာင္းအရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံးရုံးကိစၥ။ ၁။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၃ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္ေသာ သုံးဦးထဲမွ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရြးခ်ယ္ေသာ သုံးဦးထဲမွ ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္ကိုလည္းေကာင္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။ ၃။ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၈ တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႕၀င္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏုိင္ပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စုစည္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ ပုဂိဳၢလ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေစရ’ ဟူသည္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္ ၉ ဦးကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ထင္ေက်ာ္ (ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ သမၼတ’ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ’ လို႔ဖတ္ၾကားပါတယ္။ ဒီေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက သူ႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ ျပဌာန္းခ်က္အရ ဒီအဆိုကို ပယ္လို႔ရေၾကာင္းနဲ႔  ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ကိုေရြးခ်ယ္တဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္နဲ႔ ဦးတြာလ္က်င္ေပါင္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးမန္း၀င္းခို္င္သန္းတို႔က တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ကန္႔ကြက္ခ်က္မွာ ခိုင္လုံတဲ့သက္ေသအေထာက္အထား ပူးတြဲတင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အပါအ၀င္ ဥပေဒအကိုးအကားစုံလင္စြာနဲ႔ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒီေနာက္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က နာယက ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္းက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ကန္႔ကြက္အဆိုကို ေဆြးေႏြးသင့္၊ မေဆြးေႏြးသင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ မေဆြးေႏြးသင့္ဘူးလို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ပုံ ၂ ပုံေက်ာ္က ဆုံးျဖတ္ၿပီး ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံရုံးနဲ႔ ဥကၠ႒ကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးသူ ၆၄၆ ဦးရွိၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကုိယ္စားလွယ္ ၃၉၀ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၁၆၆ ဦးရွိပါတယ္။ က်န္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ အျခား၊ တသီးပုဂၢလိက တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up