မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးအေနာက္ဘက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ သႀကၤန္ေရကစားမဏၰပ္မ်ား (ဓာတ္ပုံ)

ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေအာင္ႏုိင္  

More News
Up