ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး အဓိကေႏွာင့္ယွက္မႈ ၂ ခုရွိဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေျပာ

ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ဥပေဒကို ေလးစားလုိက္နာမႈ အားနည္းျခင္းနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈေတြ ရွိေနတာေတြဟာ အဓိကေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႔တားမႈ ႏွစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ မတ္လ ၂၇ ရက္ ဒီေန႔မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္က  ၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က ေျပာၾကားခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ျပဳျပင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေျဖာင့္ျဖဴးစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဆိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕သေဘာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ဆႏၵမဲေပးေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳ လုပ္ျခင္းလည္း ပါ၀င္တယ္။ အႏိုင္ရသူ၊ အႏိုင္ရသူပါတီရွိသလုိ၊ ရံႈးနိမ့္တဲ့သူ၊ ရံႈးနိမ့္တဲ့ပါတီလည္း ရွိလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္း၊ တရားမွ်ျခင္း ရွိ မရွိ ဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔လိုလိမ့္မယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up