ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ အမတ္ ၂၂ ဦး ေတြ႔ဆုံ (႐ုပ္သံ)

ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ေအအန္ပီ) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ ၂၂ ေယာက္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဒီကေန႔ ညေန ၅ နာရီမွာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာမွာရွိတဲ့ စားရိပ္သာအေဆာင္ ၄ မွာ ေတြ႕ဆံုေနပါတယ္။

More News
Up