ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴပဲြ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ကြဲေစတီတြင္ ျပဳလုပ္ - DVB