ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖန္႔ေ၀

အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္ကေန အခုတိုင္ေအာင္ က်င့္သံုးေနတဲ႔ ဧည့္စာရင္းတိုင္တာကို ပယ္ဖ်က္တဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီေန႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖန္႔ေ၀လိုက္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္တဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ၿပီး မူလ ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မနဲ႔ ပုဒ္မခြဲတစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တာပါ။ အဲဒါေတြကေတာ့ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရမယ္ဆိုတာနဲ႔ ပ်က္ကြက္ရင္ အေရးယူခံရမယ္ ဆိုတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ႏွိပ္စက္ဖို႔ က်င့္သံုးေနတယ္လို႔လည္း အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ အစိုးရေတြလက္ထက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ကူညီသူေတြကို ဖမ္းဆီးေလ့ရွိတဲ႔ ပုဒ္မတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဘယ္ေန႔မွာ တင္သြင္းၿပီး ေဆြးေႏြးမလဲဆိုတာကေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

More News
Up