လာမည့္အစိုးရ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း က်ပ္သန္း ၅ ေထာင္ ေခၽြတာႏိုင္မည္

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနေတြကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း ၅ ေထာင္ခန္႔ ၿခိဳးျခံေခၽြတာၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းေစ မယ္လို႔ သမၼတအျဖစ္ေရြးခံရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာမွာ ဒီကေန႔ ရွင္းလင္းပါတယ္။ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းကာလမွာရွိေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေပါင္း ၃၆ ခုကို ၂၁ ခုအျဖစ္၊ ၀န္ႀကီးနဲ႔ဒု၀န္ႀကီး ၁၀၀ နီးပါးကို ၁၈ ဦး ထိ အေရအတြက္ေလ်ာ့ခ် ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္က “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအေရအတြက္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာျဖစ္ေစ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာမႈေတြ၊ မလိုအပ္ဘဲ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈေတြ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ားရဲ႕ လစာေငြနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ အသုံးစရိတ္ဟာ အစိုးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း သန္းေပါင္းငါးေထာင္ခန္႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ၿခိဳးျခံေခၽြတာၿပီးလည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္တခု တိုးလာတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ေသြးစည္းညီညြတ္မွဳျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တံ့ခို္င္ျမဲေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သူက ရွင္းပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြေလ်ာ့ခ်လို႔ ၀န္ႀကီးဦးေရေလ်ာ့မွာျဖစ္ေပမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မွာ မစိုးရိမ္ၾကဖို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ “၀န္ထမ္းမ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္လုံျခဳံမႈ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းရွိတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးကုိသာ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုပါက အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္စရာအေၾကာင္း လုံး၀မရွိပါေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဦးထင္ေက်ာ္က သူ႔အစိုးရလက္ထက္မွာ ၿခိဳးျခံေခၽြတာမႈကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာအရန္ေငြခ်န္ထားႏိုင္ေရး၊ ပိုေနတဲ့ ေနရာမွ လိုေနတဲ့ေနရာက ျပည္သူေတြ လူေနမွဳဘ၀ျမင့္မားလာေအာင္ မွ်ေ၀ေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူက “ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးေရး၊ အဂတိ ကင္းစင္ေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈေရး၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ား ၿခိဳးျခံေခၽြတာေရးနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀၍ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ေရးကိစၥတို႔ကို ဦးတည္၍ ေဆာင္ရြက္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႀကီးသို႔ အေလးအနက္ ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ”လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္က ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲရာမွာ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေရ ၁၈ ဦးကို အတည္ျပဳပါတယ္။  ၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ႏွင့္ အမည္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မဲခြဲရာမွာ ေထာက္ခံမဲ (၆၁၁)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၃)မဲ၊ ၾကားေနမဲ (၂၂) မဲရရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မဲခြဲတဲ့အခါ ေထာက္ခံမဲ (၆၀၁)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၂၂)မဲႏွင့္ ၾကားေနမဲ (၁၄)မဲ အသီးသီးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ရရွိခဲ့တဲ့ ေထာက္ခံမဲအေရအတြက္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္ေတြ ထံက ေထာက္ခံခ်က္ရရွိခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳမယ့္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး သုံးဦးအျပင္ က်န္ ၁၅ ဦးက ၀န္ႀကီးဌာန ၁၈ ခုကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔လႊတ္ေတ္ာမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ မနက္ျဖန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူထားပါတယ္။ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းရြက္မယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ  အခု ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ၿပီး ငါးႏွစ္သက္တမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up