လူထုသမၼတႏွင့္ စစ္တပ္သမၼတ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဦးထင္ေက်ာ္ကို ေထာက္ခံမဲ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ သမၼတတာဝန္ကုိ အပ္ႏွင္းလိုက္ေပၿပီ။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တာဝန္ေပးေသာ သမၼတ တဦးအေနျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးကို ကမာၻ႔စံခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၅ ႏွစ္တာကာလကို တာဝန္ယူေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီက ေရြးခ်ယ္ေသာ ဒုတိယသမၼတ တဦးျဖစ္သူ ဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္အတူ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ၿပီးသည့္ေနာက္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညိႇနႈိင္းခဲ့သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္လည္း သံုးႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းသမားမ်ား၊ လႈပ္ရွားသြားခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗုိလ္သန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သတင္းထင္ေၾကး အမ်ိဳးမိ်ဳးမွာ သတင္းေလာကတြင္ ပြတ္ေလာ႐ုိက္သြားပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာလည္း အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားခဲ့ၿပီဟုလည္း သတင္းသမားမ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ သံုးသပ္ခ်က္ စစ္တပ္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ရပ္တည္ခဲ့၊ လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မေလးနက္ဘဲ တႀကိမ္ခါေတြ႔႐ုံ စကားေလးတခြန္းေလာက္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္း႐ုံျဖင့္ သက္သက္လြတ္စားေသာ က်ားဟု ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔အေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွာ ေစာလြန္းလွေပသည္။ စစ္အုပ္စုသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မလႊဲသာလြန္းေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲ တနည္းေျပာရလွ်င္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို အစိုးရဖြဲ႔ျခင္းအား လက္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ အန္အယ္လ္ဒီမွာ လံုးဝဥသုံ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႔မရေအာင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကတည္းက ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုး အေသးစိတ္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုလို အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳလာလွ်င္ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္မည္။ သူတို႔အာဏာၿမဲေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ကိုလည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒပုဒ္မ အသီးသီးကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ေအာင္ ၅၉(စ)ျဖင့္ ထိန္းထားျခင္း၊ စစ္တပ္၏အာဏာ ခိုင္မာေစေအာင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ထားျခင္း သမၼတ ထင္တုိင္းလုပ္၍မရေအာင္ ကာလံုျဖင့္ ကိုင္တြယ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္က မၾကည္ျဖဴေသာ အစိုးရတက္သည့္တုိင္ စစ္တပ္ကို ေက်ာ္လႊား၍ မရနုိင္ေတာ့ေပ။ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚစုတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္က သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ထြက္လာၾကသည္။ ထိုသတင္းမ်ားမွာ ထင္ေၾကးမ်ားျဖစ္၏။ ထိုထင္ေၾကးသတင္းမ်ားတြင္ ၅၉ (စ) ဆိုင္းငံ့ေရးလည္း ပါသည္။ ဆုိင္းငံ့ခြင့္ရေရးအတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံေရးရမည္။ ထုိသို႔ေပးသည့္ အတြက္လည္း ျပည္နယ္၊ တုိင္း (၄) ခုတြင္ စစ္တပ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ျပန္ေပးရမည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ိဳး၊ အေရးႀကီးေသာ ဝန္ႀကီးဌာန (၄) ခုေလာက္ကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ထပ္မံေပးရမည္ ဆိုသာ သတင္းမ်ိဳး စသည္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားကို မဲထည့္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ လူထုအား မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ေသာ သတင္းမ်ိဳးမ်ားမွာ သတင္းေလာကတြင္ လႊမ္းမိုးလာေစေတာ့ သည္။ အန္အယ္လ္ဒီအေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈနည္းသြားေစေတာ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း အာဏာမက္လြန္းသူ၊ သမၼတျဖစ္ခ်င္လြန္းသူအျဖစ္ သိကၡာက်ေစပါ ေတာ့သည္။ ယခုမွသာလွ်င္ ထိုသတင္းအားလံုး မွားယြင္းေၾကာင္း အျဖဴအမည္း ရွင္းလင္းသြား ေတာ့သည္။ အေျခခံမူမဲ့ေသာ အမ်ိဳသားရင္ၾကားေစ့ေရး ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းမွာလည္း ရွင္းလင္းသြားပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဘက္မွ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမူကို ကိုင္စြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ဖို႔ စစ္တပ္ကို လက္တြဲ ေခၚေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခ်က္မ်ားသည္ ဒု-သမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္အခါတြင္ စစ္တပ္၏ သေဘာထားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေတြ႔လိုက္ၾကရေပေတာ့သည္။ အေစာပိုင္းက ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေအာင္ျမင့္ကို တပ္က ေရြးထားသည္ဟု သတင္းထြက္စဥ္ကမူ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဝဖန္သူမ်ားဘက္မွ ထူးထူးျခားျခား ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား မရွိ္ခဲ့ေပ။ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ၊ လူႀကီးလူေကာင္းပီသေသာ၊ သေဘာထားႀကီးေသာ၊ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးမ်ား ျဖစ္ေလမလားဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ပံု ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ခန္႔အပ္မႈအရ စစ္တပ္ကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေသာ ဒု-သမၼတေလာင္းတဦးကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ေသာအခါတြင္ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ အမာခံ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ၏လူယံု၊ ျပည္သူလူထု ယခင္ကတည္းက လက္မခံ မၾကည္ျဖဴေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ကုိ တာဝန္ယူသည့္ အခါတြင္လည္း ၅ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပည္သူက ဘဝင္မက်သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္၏ သေဘာထားသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳလုိက္ျခင္း၊ သူတို႔စစ္အုပ္စုထဲမွ Hard-liner တဦးကို အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအဖဲဲြ႔အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ထည့္သြင္းထားလိုက္သည္ဟု ယူဆစရာ ျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခင္ ရန္ကုန္တုိင္းမႉးအျဖစ္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြသည္ လူထုလက္မခံႏုိင္ေသာ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားျဖင့္ ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြကို ဒု-သမၼတအျဖစ္ တပ္က ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းသည္လည္း စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ အာဏာသည္ တပ္အေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးေနဆဲ ရွိေနပံုရသည္ဟု ျပည္သူက ယူဆလာခဲ့သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ေမာင္ေအး စေသာ စစ္အာဏာရွင္တစု၏ အလိုေတာ္အတိုင္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးကိုိ ၿဖိဳခြဲခဲ့စဥ္က ဗုိလ္ျမင့္ေဆြသည္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ အမည္းစက္ႏွင့္ လက္ညိႇဳးထိုးစရာ တာဝန္ယူရမည့္ အျဖစ္အပ်က္မွာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က ၿဖိဳခြဲခဲ့စဥ္က ဗုိလ္ျမင့္ေဆြသည္ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ သူကလည္း ထိုကဲ့သို႔ ၿဖိဳခဲြခဲ့သည္ကုိ ေနာင္တရပံု မရွိေပ။ အထက္က ေစခိုင္းသည့္အတုိင္း တာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈကို မွားသည္ဆိုလွ်င္လည္း တာဝန္ယူရဲေၾကာင္း ေနာက္ဆံုး ႀကိဳးစင္တက္ရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ခံရဲေၾကာင္း တံုးတိုက္တိုက္ ကမ္းတိုက္တိုက္ စကားမ်ိဳးကို ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ တက္လာေသာ အခါတြင္လည္း သူတို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေသာ လက္႐ုံးဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔ထားခဲ့၏။ နာမည္ႀကီးမ်ားလည္းျဖစ္၏။ အေရးပါဆံုး၊ အဓိကလည္း အက်ဆံုး၊ အက်င့္ပ်က္မႈလည္း အမ်ားဆံုး၊ စီးပြားေရးအေကာင္းဆံုး တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြက တာဝန္ယူရေပသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြသည္ ဦးျမင့္ေဆြ ျဖစ္လာသည္။ သူသည္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု မယူဆ။ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအေပၚ အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ၿပီး စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေဆြအား ဒု-သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ေပးလုိက္ျခင္းသည္ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရကို ထိန္းရန္ Power Balance ျဖစ္ေအာင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူကို ခ်ိဳးဖ်က္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု လူထုက ယူဆလိုက္ေပေတာ့သည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ ေဟာင္းမ်ားသည္ ယခုထက္တုိင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိေသးေပ။ သူတို႔အာဏာျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအတြက္ သံသယမ်ားျဖင့္ သတိထား ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ၅ ႏွစ္တာ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္ လည္း နာမည္ေကာင္းရွိသူ မဟုတ္ေပ။ သူလည္း ၅၉(စ) ႏွင့္ ၿငိစြန္းခဲ့သူျဖစ္၏။ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔သား၊ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြသမီးတို႔သည္ ႏုိင္ငံျခားသား ခံယူထားသူမ်ားႏွင့္ လက္ဆက္ထားသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အားမနာပ ေဝဖန္ျပစ္တင္ ကဲ့ရဲ႕ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ မ်ား ကိုယ္က်ိဳးရွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔တက္ သူတို႔ ျပန္နင္းခံရဖူးသည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ တုိင္းမႉးဘဝမွ အျဖဳတ္ခံရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ထိုအခ်ိန္က ျပန္ေျပာခြင့္ မရွိေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ပက္ပက္စက္စက္ ဆဲေရးတုိင္းထြာခဲ့ဖူးသည္။ သူတို႔၏ ႐ုိင္းစိုင္းမႈမ်ားကို စာရြက္ေပၚ မင္တို႔၍ မရေလာက္ေအာင္ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းခဲ့ပါသည္။ ယခု ဦးျမင့္ေဆြကို ဒု-သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းသည္ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္း လက္တြဲၿပီး တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း (လမ္းညႊန္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္) စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု လူထုက ယူဆေနၾကေပသည္။ သူ ရန္ကုန္တုိင္း ကို တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က တာဝန္ယူခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ အစိုးရက လႊမ္းမိုးထားမႈ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း၊ ဒဂုန္စီးတီးအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ကုန္းေက်ာ္တံတားမ်ား စီမံကိန္းမ်ားကို အတုိက္အခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ၾကားမွပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ျဖစ္၏။ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားသာ သိႏုိင္ေသာ္လည္း ဦးျမင့္ေဆြသည္ ေဝဖန္ခံရေသာ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားက မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ခံရေသာ၊ ေခါင္းမာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ လူထု၏ ၾကည္ျဖဴမႈကို မရရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တရင္းတႏွီး ေဆာင္ရြက္ေရးမူမွာ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအဖို႔ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔ ႏုိင္ပါ့မလားဟု သံသယရွိလာရသလို စစ္တပ္၏ သေဘာထားတင္းမာမႈကိုလည္း ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရေပေတာ့သည္။ ထက္ျမက္

More News
Up