၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ား မေပးေဆာင္ပါက ဒဏ္တပ္မည္

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကရတဲ့ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ခြန္ ေတြကို မတ္ ၃၁ ရက္မတိုင္မီ ေပးသြင္းၾကဖို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက အသိေပးေၾကညာထားပါတယ္။ ဘ႑ာႏွစ္ မကုန္ဆံုးမီ ေပးသြင္းရမယ့္ က်သင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြနဲ႔ ႀကဳိတင္၀င္ေငြခြန္ေတြကို သတ္မွတ္ ေန႔ရက္အတြင္း ေပးသြင္းဖို႔ ပ်က္ကြက္ပါက ဥပေဒနဲ႔ အညီ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမယ္လုိ႔လည္းဆုိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀၀ စာရင္းကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားရာမွာ ကေမၻာဇဘဏ္က က်ပ္သန္း ၂၀၀၀၀ အထက္ အခြန္ေပးေဆာင္တဲ့အမ်ားဆံုး ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀၀ ေအာက္ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္တဲ့ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ျမ၀တီဘဏ္၊ ျမ၀တီ ထရိတ္ဒင္း၊ ျမန္မာစီးပြားေရးဦးပိုင္ကုမၸဏီ၊ Denko Trading ကုမၸဏီေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ခြန္အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့သူစာရင္းမွာေတာ့ Denko Trading ကုမၸဏီက က်ပ္သန္း ၂၀၀၀၀ အထက္အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရသိရပါတယ္။

More News
Up