ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ငါလယ္သမားကြဆိုတဲ့ ဂုဏ္ယူႏိုင္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကို ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္ – ဦးဘမ်ိဳးသိန္း

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီကုိ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉးအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီက ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး၊ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆုိတာ ဒီေကာ္တီရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးဘမ်ဳိးသိန္းကုိ ဒီဗြီဘီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ က်ေနာ္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ဦးဘမ်ိဳးသိန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုေလးကို အရင္ဆံုး ရွင္းျပေပးပါခင္ဗ်။ "အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီကို ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး အပါအ၀င္ေပါ့ ၁၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတယ္ေပါ့။ ၁၅ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ က်န္တဲ့ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမႉးနဲ႔အတူ ျပည္နယ္/တိုင္း ၁၄ ခု ရိွပါတယ္ေပါ့။ ျပည္နယ္/တိုင္း ၁၄ ခုထဲက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပည္နယ္/တိုင္းေတြ မွ်မွ်တတ ပါ၀င္ေအာင္ရယ္၊ ေနာက္တခုက ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြရယ္နဲ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အစည္းမွာဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီမွာ ဥကၠ႒က ဦးဘမ်ိဳးသိန္း က်ေနာ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အတြင္းေရးမႉးက ဦးစိုး၀င္း (ခ) ဦးစုိးလင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ဗဟိုေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။" ဦးဘမ်ိဳးသိန္းတို႔ ဒီေကာ္မတီမွာ သီးျခားလုပ္ငန္းေလးေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ sub ေကာ္မတီေလးေတြ ထပ္ဖြဲ႔ထားတာ ရိွပါသလားခင္ဗ်။ "ဒီေန႔ဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း လုပ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း Sub ေကာ္မတီဆိုတာလည္း လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ေလးေတြေပါ့၊ ထပ္ဆင့္လုပ္ငန္း အဖြဲ႔ေလးေတြဖြဲ႔ဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အနည္းဆံုး ၃ ခု သို႔မဟုတ္ ၄ ခုေလာက္ဖြဲ႔ဖို႔ ေဆြးေႏြးထားတာေတာ့ ရိွပါတယ္။ ဖြဲ႔ေတာ့ မဖြဲ႔ရေသးဘူး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ လာမယ့္အစည္းအေ၀းမွာ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာက်မွ က်ေနာ္တို႔ဖြဲ႔ပါမယ္။ ဘယ္သူေတြပါ၀င္မလဲ ဆိုတာလည္း သိရပါမယ္။" ဒီေကာ္မတီရဲ႕ တာ၀န္ေတြထဲမွာေပါ့ေနာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ဆုိတာ ပါတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆိုတာ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြ ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါလဲခင္ဗ်။ "ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆိုတာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ လြတ္လပ္စြာေပါ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ႀကိတ္ခြဲေရာင္းခ်ခြင့္ေပါ့၊ လြတ္လပ္စြာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈရိွဖို႔၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈရိွဖို႔၊ ေရာင္းခ်ခြင့္ရိွဖို႔၊ ကိုယ့္ရဲ႕ထြက္ရိွလာတဲ့ သီးႏွံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိုေလွာင္၊ ႀကိတ္ခြဲ၊ ေရာင္းခ်၊ တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ ရိွဖို႔ကို ဒါက အဓိကထားတယ္ေပါ့ေလ။ ေနာက္တခုက ဒီစိုက္ပ်ိဳးထြက္ရိွလာတဲ့ သီးႏွံေတြအတြက္ကိုလည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအႏွီးေတြေပါ့၊ အရင္းအႏွီး ေခ်းေငြေတြ ရရိွႏုိင္ဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြ ရရိွႏိုင္ဖို႔လည္း ဒါ အခြင့္အေရးတခုအေနနဲ႔ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ သီးႏွံေတြ၊ ထြက္ရိွလာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း သီးႏွံေစ်းႏႈန္းလည္း မွ်တတဲ့ေစ်းႏႈန္းေတြျဖစ္ေအာင္ က်ေနာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ယာေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈေပါ့၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈေတြကလည္းပဲ ဒါ က်ေနာ္တို႔ အခြင့္အေရးထဲမွာ ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒါ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္။" အခု လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခု တည္ဆဲဥပေဒေတြက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြက လံုေလာက္ၿပီလား ခင္ဗ်။ ဒီဟာကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ဒီ့ထက္ပိုၿပီးေတာ့ ခုိင္မာတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ိဳးေကာ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ "အခုေလာေလာဆယ္ ျပ႒ာန္းထားတာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းဥပေဒ နည္းဥပေဒ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ က ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ေျမယာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ၿပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒေတြေပါ့၊ ဥပေဒေတြ ထြက္ရိွေပမယ့္လည္း ဒီဥပေဒေတြေပၚမွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ စိစစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ေတြ႔ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပိုင္းနဲ႔ေရာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အပိုင္းနဲ႔ေရာ ေျမယာအသံုးခ်မႈ အပိုင္းနဲ႔ေရာ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသလို ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမွာ အက်ိဳးရိွေအာင္ေပါ့ေနာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အက်ိဳးရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကို ဥပေဒနဲ႔ညီတဲ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒေလ့လာခ်က္မ်ိဳးေတြ၊ စိစစ္မႈမ်ိဳးေတြ၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ လိုပါတယ္၊ တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဒီေကာ္မတီမွာလည္း စဥ္းစားထားတယ္၊ ေဆြးေႏြးထားတာရိွပါတယ္။ ဒါ ဥပေဒအရ ျပည့္စံုတယ္ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ မျပည့္စံုဘူးလို႔ ေျပာတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက်ေတာ့ ေခတ္နဲ႔အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးေတြ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။" ဟုတ္ကဲ့၊ အခု ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြထဲမွာေပါ့ေနာ္၊ ဒီ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔ဆိုတာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တခုအေနနဲ႔ ပါတယ္ေလ။ အဲ့ေတာ့ အဲ့လိုေတြ႔ဆံုမယ့္ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းေတြက တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုမလား၊ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားဖို႔ေကာ လိုမလားခင္ဗ်။ "ဒီဟာက က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရိွတယ္ေပါ့၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ရိွတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ အႀကံဉာဏ္ေတြ၊ တင္ျပခ်က္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ နားေထာင္မယ္၊ ေဆြးေႏြးမယ္။ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း အႀကံဉာဏ္ ျပန္ေပးမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီတရား၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားႀကီးေတာ့ ေဖာ္ျပေတာ့ မထားေသးဘူး။ ဒါ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ဖို႔ မွတ္ပံုတင္ထားတာေတြ ရိွမယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားတာ က်ၿပီးသား ရိွရင္ရိွမယ္၊ ဒါ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ လယ္သမားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဥစၥာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တင္ျပလာမယ္၊ ေဆြးေႏြးလာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က ေလာေလာဆယ္ေတာ့ လက္ခံဖို႔ပဲရိွပါတယ္။ ဒါ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္တယ္၊ မတင္ဘူး ဆိုတာက ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သူတို႔ ေသခ်ာလုပ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒါ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာဟာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တာ ပိုၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒပိုင္းအေပၚ ေဘာင္ညီတယ္၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း ပိုေကာင္းမယ္ေပါ့။ ဒါလည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ လိုအပ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တကယ္လိုအပ္တယ္။ လိုအပ္တာနဲ႔အညီ ကိုယ္စားျပဳဖို႔လည္း တကယ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ဖို႔လည္းလိုတယ္။ တကယ္ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လယ္သမား အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း တကယ္ တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရေအာင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ဖို႔လည္း လိုတယ္ေပါ့။" ဆိုလိုတာက လြတ္လပ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢေတြ ေပၚေပါက္ေရးကို အားေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာလား။ "လြတ္လပ္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာၾကည့္ၾကည့္ လယ္သမားေရးရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရိွပါတယ္၊ သမဂၢေတြ ရိွတယ္။ ဘယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သလဲ၊ ဘယ္အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သလဲ၊ လယ္သမားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တယ္၊ လယ္သမားေတြကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ ဒါ လူအညီေပါ့၊ ဒီလို ေတာင္သူလယ္မားသမဂၢေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ တကယ္လည္း အားေပးပါတယ္၊ ေပၚလည္းေပၚထြန္းေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အက်ိဳးရိွေစႏိုင္တဲ့၊ လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္တဲ့၊ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ေပါ့၊ အဲဒါမ်ိဳးပါ။" ဒီ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတခုျဖစ္တဲ့ေလ လယ္သမားေတြရဲ႕ သီးႏွံေတြကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေစ်းႏွိမ္ၿပီးေတာ့ ၀ယ္ခံရတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဒီဥပေဒ ဒါမွမဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္တခုခုမ်ား လိုအပ္မလားခင္ဗ်။ "ေတာင္သူလယ္သမားေတြ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ေစ်းႏႈန္းရရိွဖို႔ဆိုတဲ့ ဥစၥာကေတာ့ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္တခုျဖစ္တယ္။ ဒီလို အခ်က္တခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ၊ တခ်ဳိ႕ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ေဖာ္ျပထားတာရိွမယ္။ သီးႏွံေတြကို ေစ်းႏႈန္းတခု သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ၀ယ္ဖို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဟာေတာ့ ေတြ႔ေတာ့ေတြ႔မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဟာက တကယ္ပဲ လိုအပ္ခ်က္ရိွမရိွ ျပန္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ဖို႔လိုတယ္ေပါ့။ ေနာက္တခါ လက္ရိွ သီးႏွံေပါက္ေစ်းဟာ ေတာင္သူေတြအတြက္ မကိုက္ဘူးဆိုလို႔ရိွရင္ ေတာင္သူေတြ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ သီးႏွံေတြကို ေခတၱခဏ သိုေလွာင္အပ္ႏွံမယ္၊ အပ္ႏွံၿပီးေတာ့ သူတို႔အဆင္ေျပတဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးေပါ့။ ဒီဟာက အပ္ကုန္စနစ္လို႔လည္း ေခၚတာေပါ့ေနာ္။ ဒီစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚဖို႔က လိုအပ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ထြက္လာသမွ် ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို ေလာေလာဆယ္ ေစ်းေကာင္းမရေသးဘူးဆိုရင္ သူတို႔ ခဏသိုေလွာင္ထားမယ္၊ သိုေလွာင္ၿပီး အပ္ႏွံထားမယ္။ အဲဒီထဲမွ ေလာေလာဆယ္ သံုးဖို႔စြဲဖို႔ စရိတ္ေတြအတြက္ တခ်ဳိ႕တ၀က္ ထုတ္ေရာင္းမယ္။ တခ်ဳိ႕ကို ခ်န္ထားမယ္။ သူတို႔ တခ်ဳိ႕ ခ်န္ထားတဲ့အထဲကေနမွ သူတို႔ ႀကိဳက္တဲ့ေစ်းႏႈန္း ရၿပီဆိုရင္ ေရာင္းမယ္ဆိုတဲ့ စနစ္မ်ိဳးေပါ့။ အပ္ကုန္စနစ္လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲ့ဒီစနစ္မ်ိဳးကေတာ့ လက္ရိွ အေကာင္းဆံုး အေနအထားမ်ိဳး ေတြ႔ရတယ္။ ဒါကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ တုိက္ထြန္းထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္တာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကိုလည္းပဲ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုတယ္။" လယ္သမားေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျပႆနာေတြကိုေရာ၊ ဒီ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဘက္က ေနၿပီးေတာ့ အဓိက ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့ ကိစၥေလးကိုး။ အဲ့ေတာ့ ဒီဘက္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို လယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေအာင္လို႔ ဘယ္လိုထိန္းညႇိၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္လဲခင္ဗ်။ "ဒီ လယ္သမားေတြရဲ႕ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ကို နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရိွေအာင္ေတာ့ အရင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုန္းက လယ္ယာေျမနဲ႔ ၿခံေျမ အသိမ္းခံရမႈအတြက္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရိွေစေရး ေကာ္မရွင္ဆိုၿပီး ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရိွဘူး။ တခ်ဳိ႕ က်န္ခဲ့ေသးတယ္။ က်န္ခဲ့ေသးတဲ့အေပၚမွာလည္း ဒီလႊတ္ေတာ္မွာလည္းပဲ ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ နစ္နာဆံုး႐ံႈးတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို ျပန္လည္ရရိွေရးေပါ့ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ၊ နစ္နာေၾကးေတြ၊ လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေလ်ာ္ေၾကးေတြ၊ နစ္နာေၾကးေတြေပးၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြ သူတို႔ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါေတြက တကယ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ပဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြက တကယ္နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနပါတယ္၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရိွေအာင္ ပထမဆံုး ဒီ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရိွေအာင္ တားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္လိုဟာမ်ိဳးကို၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလို အမိန္႔မ်ဳိး ထုတ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ထပ္ဆင့္ၿပီးေတာ့ တကယ္လို႔ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ေနာင္ ဒီေတာင္သူလယ္သမားေတြကို သိမ္းဆည္းမႈမွာ တရားနဲ႔အညီ သိမ္းဆည္းဖို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ သိမ္းဆည္းတဲ့ အမိန္႔မ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ရင္ လိုအပ္မွာပါ။ လိုအပ္တယ္ဆိုလည္း လိုအပ္သလို ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ေပါ့။" ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ အဲဒါေတြကို အေသးစိတ္ သိရိွႏိုင္ဖို႔က တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒီေကာ္မတီကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲ့ဒီအစီအစဥ္ေလးကိုေကာ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါသလဲ။ "ဒါ တကယ္ပဲ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္တယ္ေပါ့ေလ။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ျပည္နယ္/တိုင္း အႏွံ႔မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကိစၥေလးေတြ ပထမတခ်က္ကေတာ့ ေျမယာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြရိွတယ္၊ တခ်က္၊ ေနာက္တခုက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပါ့၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွတယ္၊ ေနရာတိုင္းမွာရိွတယ္။ ဥပမာ စိုက္ပ်ိဳးေရရရိွေရး ကိစၥမ်ိဳးေတြ၊ ဆည္ေျမာင္းေရရရိွေရး ကိစၥမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြေတြ၊ ေခ်းေငြေတြ အလံုအေလာက္ရရိွဖို႔ တခါ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြေတြကိုမွ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒီစိုက္ပ်ိဳးအခ်ိန္မီ ရရိွႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးဖို႔၊ စတဲ့ကိစၥေတြဟာ အမ်ားႀကီးျဖစ္တယ္ေပါ့ေလ။ ခုနက ေျပာသလိုပဲ ေျမယာေျဖရွင္းေပးဖို႔ ျပႆနာေတြရိွတယ္၊ ေျဖရွင္းေပးဖို႔လိုတယ္၊ တခ်က္က ေတာင္သူလယ္သမားေတြကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွတယ္။ ဥပမာ စိုက္ပ်ိဳးေရရရိွဖို႔ကိစၥ၊ ဆည္ေျမာင္းေတြမွာ ေရမရရိွႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွ အစေပါ့။ ၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေပါ့၊ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ အလံုအေလာက္ရရိွဖို႔၊ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြေတြကို ဒီစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္အမီ ရရိွႏိုင္ဖို႔က အစေပါ့။ ဒီလို ကိစၥရပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ကြင္းဆင္းေလ့လာဖို႔လိုတယ္။ လိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာပါမယ္။ ဒီဟာကိုစီစဥ္ဖို႔ အလားအလာရိွပါတယ္၊ စီစဥ္ဖို႔ရိွပါတယ္။" ဦးဘမ်ဳိးသိန္းက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ မူ၀ါဒအေၾကာင္းကို နည္းနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလး ရွင္းျပေပးပါလားခင္ဗ်။ "က်ေနာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ ဗဟိုလည္း ျဖစ္တယ္ေပါ့ေလ၊ ဗဟိုအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လယ္ယာက႑နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်ထားတာေတြ ရိွပါတယ္။ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ပထမဆံုးေပါ့ေနာ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားလာဖို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တာေပါ့ေနာ္၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာဖို႔၊ ေနာက္တခုက ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပါ့ေနာ္၊ ဒါက ဆက္စပ္ေနတာ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေရးကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီလိုရည္ရြယ္ထားတဲ့အျပင္ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ တခုပါတာက ဒီ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆုိတဲ့ဥစၥာမွာ ႏွစ္ပုိင္းေပါ့၊ တပိုင္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာ လယ္ယာလုပ္ကြက္ အႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့ဥစၥာကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈေတြက ပိုၿပီးေတာ့ အားေကာင္းတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရိွတယ္ တခ်က္၊ ေနာက္တခ်က္က ျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္တဲ့ စပါးသီးႏွံအျပင္ေပါ့၊ က်န္တဲ့ အလားအလာရိွတဲ့ သီးႏွံေတြပါ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္ပတင္ပို႔ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဒီမူ၀ါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်ထားတာေတြ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ မူ၀ါဒေတြထဲမွာဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးေပါ့၊ အဲဒီတခုရိွမယ္။ ေနာက္တခါ နည္းပညာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ၊ ေဆာင္ရြက္မယ့္ကိစၥေလးေတြ ရိွပါတယ္။ ေနာက္တခုက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ကိစၥေလးေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါမ်ိဳး ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဗဟုိအေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတာေတြ ရိွပါတယ္။" ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒တေယာက္ အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ လယ္သမားထုကို ဘယ္လို က်ေနာ္တို႔ ဒီဗြီဘီကေန ဘယ္လို မက္ေဆ့ခ်္ (message) မ်ား ေပးခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။ "ေတာင္သူလယ္သမားထုသည္ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္ေပါ့၊ လူဦးေရအရ ေက်းလက္ေဒသမွာ အမ်ားဆံုးေနထိုင္တယ္။ ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားဘ၀ေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာဖို႔ လိုတယ္ေပါ့။ တိုးတက္ျမင့္မားလာမယ္ ဆိုတာနဲ႔အမွ် ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစစအရာရာ တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒီ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ဖို႔ေပါ့။ ကိုယ့္အလုပ္ ကုိယ္တန္ဖိုးထားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြျဖစ္ဖို႔၊ ကိုယ့္အလုပ္ ကုိယ္ေလးစားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစခ်င္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔လည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကုိယ္တန္ဖိုးထားတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ဂုဏ္ယူတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တာက သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြကို မက္ေဆ့ခ်္ ေပးခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂုဏ္ယူတဲ့ ကိုယ့္လယ္သမား၊ ငါလယ္သမားကြဆိုတဲ့ ဂုဏ္ယူႏိုင္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကို ေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္။"

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up