ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ခုပ္သံ (႐ုပ္သံ)

မတ္ ၁၅ ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေထာက္ခံဆႏၵမဲ အမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အားပါးတရ လက္ခုပ္တီး ႀကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အားပါးတရ လက္ခုပ္တီးႀကိဳဆိုတာကို အနီးကပ္ ႐ိုက္ကူးထားသလို ဒီရုပ္သံကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ခ်ာနယ္ကေန လည္း ထုတ္လႊင့္သြားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မႈကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ဆႏၵမဲလက္မွတ္နဲ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရာ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးထင္ေက်ာ္ က ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၃၆၀ မဲနဲ႔ မဲအမ်ားဆုံးရရွိၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up