ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတျဖစ္ရန္ မဲအေရအတြက္ ေက်ာ္လြန္

ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးပြဲကို ဒီမနက္ ၁၀ နာရီက စတင္ၿပီး မဲေရတြက္ေနစဥ္မွာ ဦးထင္ေက်ာ္ဟာမဲ ၃၆၀ ရရွိတာေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ မဲအေရအတြက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ က်န္ ဒုသမၼတ ၂ ဦး ကို ဆက္လက္မဲေရတြက္ေနပါတယ္။  

More News
Up