ဒုတိယသမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည့္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျမင္ကြင္း

သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔မွာပါဝင္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔အစည္းအေဝး ဒုုတိယေန႔အစီအစဥ္ကို ဒီကေန႔ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဆက္လက္က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းခံထားရတဲ့ ဒုုတိယသမၼတေလာင္း ၂ ဦးကိုု ဆႏၵမဲ လက္မွတ္နဲ႔ လ်ွိဳ႕ဝွက္မဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သြားဖိုု႔ ရွိပါတယ္။    

More News
Up