ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးၿပီးသူ ၁၇၃ ဦးရွိ

ဓာတ္ပံု -MOI
ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ (PR) လက္မွတ္နဲ႔ ကတ္ျပားထုတ္ေပးၿပီးသူေပါင္း ၁၇၃ ဦး ရွိတယ္လို႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက ေျပာပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္(၁၂၉)ဦး၊ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ (၄၄) ဦးတို႔ကို လက္မွတ္နဲ႔ကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးၿပီးၿပီလို႔ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌလည္းျဖစ္တဲ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက မေန႔က က်င္းပတဲ့ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမွာ ေျပာပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၅၁ ဦးကို အတည္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီျဖစ္လို႔ လက္မွတ္ႏွင့္ ကတ္ျပားေတြ ဆက္ထုတ္ေပးသြားမယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ စိစစ္တင္ျပတဲ့ ထပ္မံေလ်ာက္ထားသူ ၄၀ ဦးကိုလည္း ဗဟိုေကာ္မ တီက စိစစ္သုံးသပ္ အတည္ျပဳၾကဖို႔ သူက တာ၀န္ေပးပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လိုတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေတြရဲ႕ အက်ိဳးနဲ႔ ႏိုင္ငံ့လူမႈစီးပြား ဘဝဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲေနထိုင္ခြင့္စနစ္ကို ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သူက ရွင္းပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၆၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢညီလာခံ ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေဟာင္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္စနစ္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္အစီအမံရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up