ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတြင္ ၆ ဘီးကားတစီး တံတားေအာက္ျပဳတ္က် (႐ုပ္သံ) - DVB