ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၀ ခန္႔ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းဟု ေကာ္မရွင္ေၾကညာ

ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မတင္သြင္းခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၀ ခန္႔ကို အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူမ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ကုန္က်စရိတ္ မတင္သြင္းတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို ခံုရံုးဖြဲ႔စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၀ ခန္႔နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ဦးတို႔ကိုပါ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးညြန္႔တင္က ဒီေန႔ပဲ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။ “ခံုရံုးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ေပးထားၿပီး အဲ့ဒီအဖြဲ႔ေတြက ျပန္တင္ျပတယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ ပ်က္ယြင္း တယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳတယ္ေပါ့ေလ။ ဒါကို ဒီေန႔ စည္းေ၀းပြဲမွာတင္ၿပီး အတည္ျပဳတာေပါ့။ တကယ္ျပန္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ၁၅၉ ဦး၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ဦး၊အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာ။” ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္မတင္သြင္းလို႔ စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၂၀၇ ေယာက္ထဲက ၁၈၃ ဦးကို အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခံုရံုးဖြဲ႔စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၇ ေယာက္စာရင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီက ၃၇ ေယာက္နဲ႔ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးပါ၀င္ခဲ့ၿပီး သူ႔ေနာက္မွာ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီက ၂၇ေယာက္နဲ႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ ၁၈၃ ဦးမွာ ဘယ္ပါတီက အမ်ားဆံုး ပါ၀င္လဲဆိုတာေတာ့ ေကာ္မရွင္က မစိစစ္ရေသးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမည္စာရင္း ေၾကညာတဲ့ေန႔ကစၿပီး တလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ တင္သြင္း ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေၾကာင္း ေၾကညာခံရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ ေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

More News
Up