ဆိုင္းငံ့ထားသည့္ လုပ္ငန္း ၆၈ ခုစာရင္း အစိုးရထုတ္ျပန္

ပုံ - အမ္အိုအိုင္
ေနာင္အစိုးရတက္လာမွ စီမံလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ရွိအစိုးရက ဆိုင္းင့ံထားတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းေပါင္း ၆၈ ခု စာရင္းကို အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပလာတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို ေနာင္အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္ စဥ္းစားစီမံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအလိုက္ ဆိုင္းငံ့ထားတယ္ဆိုၿပီး ဆိုင္းငံ့ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပုလဲအမတ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က အစိုးရတာ၀န္ လႊဲေျပာင္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္အတြင္း စီမံကိန္းေတြ တက္သုတ္႐ိုက္လုပ္ေနတာ စိစစ္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးအဆို တင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခု ဆိုင္းငံ့စာရင္း ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ဦးရဲထြဋ္က အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားတာ မလုပ္ဘဲ ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျပည္သူေတြ သိသသင့္တာကို ဆိုင္ရာဌာနေတြက သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႔ ထုတ္ေျပာထားပါတယ္။

More News
Up