ေကာ့ကရိတ္ေဒသခံ ၂ ဦးအား ကိုက္သြားသည့္ ကား်ကို အေသပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး (ဓာတ္ပံု)

ေကာ့ကရိတ္ေဒသခံ ၂ ဦးအား ကိုက္သြားသည့္ ကား်ကို အေသပစ္ခတ္ဖမ္းဆီး (ဓာတ္ပံု- ေဒါနေအာင္တိုး)  

More News
Up