လိပ္ကၽြန္းတြင္ ေဒးဗစ္ေမလာ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာေၾကာင့္ေသဆုံးဟု ၿဗိတိန္မႈခင္းအရာရွိ အတည္ျပဳ - DVB