မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အေရးႀကီးအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတ္ာတြင္ ေဆြးေႏြး

ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ‘မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထု ပါဝင္လာမႈေပၚ ႀကိဳဆိုုေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္သူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးရန္အျပင္ ထိေရာက္ေသာ ကူညီပံ့ပိုုးမႈမ်ားကိုု အျမန္ဆံုုး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရအဖြဲ႔သိုု႔ လႊတ္ေတာ္က တိုုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို’ကို ဒီကေန႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦးက စတင္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ အမ်ဳိးသားဒီိမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးလဂမ္ဇယ္ဂ်ံဳး တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ပါ၀င္တဲ့ ကခ်င္လူထု အေျချပဳမူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (ပတ္ဂ်ဆန္) အဖြဲ႔က ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာ ဘိန္းခင္းတြင္ ဖ်က္စီးရာမွာ ဘိန္းခင္းရွင္ေတြရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ၊ တပ္ဘက္က တားျမစ္မႈ ေတြၾကဳံေနရခ်ိန္မွာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သြားေရာက္တင္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းႏုိ္င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို ၆ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

More News
Up