ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၏ ဘုရားမီးလႈံပြဲ (ဓာတ္ပံု)

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ရဲ႕ ဘုရားမီးလႈံပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ တပိုတြဲလျပည့္ ညမွာ ႐ိုးရာမပ်က္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု - ကိုေအာင္ေက်ာ္  

More News
Up