ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ကမၻာ့ဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု) | DVB