အစိုးရထံမွ အတည္ျပဳခ်က္ မယူသည့္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားကို တရုတ္တားျမစ္မည္

လာမယ့္ မတ္လကစၿပီး အစိုးရ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမရွိတဲ့ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို မဆို အင္တာနက္ အြန္လိုင္းမွာေရးသားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား မီဒီယာကုမၸဏီကို တ႐ုတ္အစိုးရက တားျမစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ အစိုးရရဲ႕ သတင္း ပုံႏွိပ္ ေရဒီယို ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ တယ္လီေဗးရွင္း ႀကီးၾကပ္ေရးက အတည္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ မီဒီယာေတြက စာသား၊ အ႐ုပ္၊ ေျမပုံ၊ ဂိမ္း အနီေမးရွင္းေတြ ထုတ္ေ၀တာကို ရပ္တန္႔ဖို႔ တ႐ုတ္ စက္မႈနဲဲ႔ သတင္းနည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ ကထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ တ႐ုတ္ပိုင္ ကုမၸဏီေတြကသာ အြန္လိုင္းမွာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရဲ႕ အင္တာနက္ကို ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္မယ့္ ေျခလွမ္းတရပ္လည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြက လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီနဲ႔ အက်ိဳးတူ လုပ္ေဆာင္မွသာ လုိင္စင္ရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရးကြန္ရက္မီဒီယာေတြ အရွိန္အဟုန္ျပင္းလာတာနဲ႔အမွ် ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ တ႐ုတ္ ဆင္ဆာကလည္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္းသစ္ေတြကို မိတ္ဆက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up