ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ (၃)

(၅) ေရွ႕အလားအလာ (က) လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ကာလ အခ်ိန္ဇယားက ၾကာျမင့္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ ျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သက္တမ္း ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ငါးႏွစ္စီ အတိအက် သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ ရက္ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုး သက္တမ္းအရ သက္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူမွန္မဟုတ္တဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အေဟာင္းရဲ ႔ သက္တမ္းက ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကုန္ဆံုးမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ခံအမတ္ အသစ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိကာလ မတုိင္ခင္အထိ လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းမွာ ဥပေဒျပဳခြင့္ ရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဟာင္းရဲ ႔ ေနာက္ဆံုးရက္ေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး နို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လည္ စတင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္က အၿပီးမသတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၄၅ ခုထက္ မနည္းကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလကုန္က်ရင္ အန္အယ္လ္ဒီက အမ်ားစု လႊမ္းမိ္ုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္က က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ အႀကီးအကဲေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ အန္အယ္ဒီက အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလို ေရြးခ်ယ္အခါမွာ စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္က်ရင္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္မယ့္ အစီအစဥ္ လာပါမယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ အဆင့္ ႏွစ္ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းရပါမယ္။ ပထမ အဆင့္မွာေတာ့ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရး အစုအဖြဲ႔ သံုးခုက (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းထားတဲ့ အစုအဖြဲ႔) ဒုတိယ သမၼတ (သမၼတေလာင္း) တေယာက္စီကို ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွာ ဒုတိယ သမၼတေတြကို အမ်ားစုမဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသက္၊ ႏိုင္ငံသား စတဲ့ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဘယ္သူ႔ကို မဆုိ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယ သမၼတေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္း ရွိ၊ မရွိကို လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ရဲ ႔ အႀကီးအမႉးေတြ၊ ဒုတိယ အႀကီးအမႉးေတြ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႔က စိစစ္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔က တင္ေျမႇာက္တဲ့ သမၼတေလာင္းကိုေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ႔ ညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အညီ ျဖစ္ရပါတယ္။ တျခား တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိပါဘူး။ အစုအဖြဲ႔ တခုစီက သမၼတေလာင္း တေယာက္စီကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြ႔ဲက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကို မဲေပး ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ မဲအမ်ားဆံုးရသူက သမၼတ ျဖစ္လာၿပီး ဒုတိယနဲ႔ တတိယ မဲအမ်ားဆံုး ရသူေတြက ဒုတိယ သမၼတေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ျပတ္ျပတ္သားသား အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတဘယ္သူ ျဖစ္မလဲဆုိတာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္က တပတ္ကေန ႏွစ္ပတ္ေလာက္အထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္လို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းမွာ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေရြးခ်ယ္ခံ သမၼတက အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းက ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေနာက္ဆံံုးမွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြ ကိစၥနဲ ႔ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑က သိပ္မရွိပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီမွသာ ပယ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေရးႀကီး ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကိုေတာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္အရာရွိေတြကို တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္ရပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ဟာ လက္ရွိ အစိုးရ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမယ့္ ၂၀၁၆ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကစလို႔ တာ၀န္လႊဲေျပာင္းယူရပါတယ္။ (ခ) မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္း ဒါေၾကာင့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရပါတီတို႔ ၾကားမွာ လအတန္ၾကာေအာင္ ဂရုဓမၼထားၿပီး ခရီးဆက္ရမယ့္ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီက ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဘာေတြ ဆက္လုပ္မလဲဆုိတာကို လူေတြက အာရံုစိုက္ေနၾကတယ္။ တဖက္မွာလည္း လက္ရွိ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာလည္း အာဏာရွိ ေနတုန္းပါပဲ။ ရွပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ တင္းမာမႈေတြက အလြယ္တကူ ေပၚထြက္လာႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ဆီကို စာပုိ႔ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ သီးျခားစီ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္၊ ေဆြးေႏြးမႈနဲ ႔ပတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မထုတ္ျပန္ခဲ့ပါဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ရွည္ၾကာတဲ့အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို လႊဲေျပာင္းယူဖို႔၊ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ေတြကို လႊဲေျပာင္းယူဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုရပါတယ္။ ဒီ အခြင့္အေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ အန္အယ္ဒီဟာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာ ၄၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အႀကီးတန္း ပါတီ၀င္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူုတိပမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါၿပီး၊ လက္ေတြ႔ နည္းနာပုိင္း စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ကို ေမာင္းႏွင္တဲ့အခါမွာေတာ့ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ လိုပါတယ္။ အန္အယ္ဒီဟာ မူ၀ါဒပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ခ်ျပထားတာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနပါေသးတယ္။ အတိုက္အခံ ဘ၀မွာေတာ့ ဘယ္လို ကိစၥမွာ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မလဲဆုိတာကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ေပမ့ယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔မွာေတာ့ ဒီလို အခြင့္အေရးမ်ဳိး မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဘယ္သူ႔ကို ခန္႔အပ္မလဲဆုိတာကို ျမန္ျမန္ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ေလေလ၊ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ပိုရေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၾကားကာလမွာ အမွ်င္ မျပတ္တဲ့ ေမးခြန္းတခုက ဘယ္သူ႔ကို သမၼတ တင္မလဲ ဆုိတာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ႏိုိင္ငံျခားသား ျဖစ္ေနတဲ့ သားႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ေခြ်းမတေယာက္ (ယူေက) ရွိတာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဏာ မရွိတဲ့ သမၼတ တေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္။ သမၼတ အထက္မွာ သူ ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အားလံုးကို သူပဲ ခ်မွတ္ေပးမယ္လို႔ လူသိရွင္ၾကား ေျပာထားပါတယ္။ ဒီ အစီအစဥ္က လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လုိ ျဖစ္မလဲဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါဘူး။ အေသးစိတ္ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တျခား နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပတဲ့အခါ သမၼတက သူ႔ေဘးမွာ ရွိမယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ သမၼတမွာ အာဏာရွိတာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီရဲ႕ ဆႏၵျပည့္အတုိင္း ျဖစ္ဖုိ႔ ထင္ရွားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သမၼတကို စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳးကိုင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ႐ုပ္ျပလည္း လုပ္လိုစိတ္ရွိ၊ အမိန္႔အတုိင္း တေသြမတိမ္း လုိက္နာႏိုင္မယ့္ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသူကို ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ဒီလို ႐ုပ္ေသး သမၼတကို ခန္႔အပ္မယ္ဆုိရင္ စစ္တပ္ကလည္း ႀကိဳက္ခ်င္မွ ႀကိဳက္ပါလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ မရေအာင္ တေလွ်ာက္လံုး ကန္႔ကြက္လာခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္းကို လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္တလံုးၾကားလုပ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန တုိင္းျပည္ကိ္ု အုပ္ခ်ဳပ္တာမ်ဳိးကို စစ္တပ္က ႏွစ္သက္ဖို႔ ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါတင္မက သမၼတဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၊ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္တို႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ တာ၀န္ေတြကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္လုိ႔ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိတဲ့ သမၼတတေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ စိုးရိမ္မႈက ပိုဆုိးသြားႏုိင္ပါတယ္။ (ဂ) အစိုးရသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္အတြက္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥတခုကေတာ့ အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရဟာ အာဏာ အရပ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကုိင္ခြင့္ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္တဲ့ စစ္အရာရွိေတြက ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကို ကိုင္ထားပါလိမ့္မယ္။ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနေတြက သမၼတနဲ႔ ကက္ဘိနက္ကို အစီရင္ခံတင္ျပရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ စစ္တပ္ရဲ႕ အမိန္႔ေပး စနစ္ေအာက္မွာပဲ ဆက္ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ထဲေရး ေအာက္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္နဲ႔ အင္အားႀကီးတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ရွိေနပါတယ္။ ေထြ၊အုပ္ ဌာနဟာ တႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ေက်ာရိုး မ႑ိဳင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမွာ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ အလြန္ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း စစ္တပ္ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိရင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ေနာက္ထပ္တႏွစ္ေလာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိပါတယ္။ အစိုးရသစ္က လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရးက အစေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို မတ္လအကုန္မွာ လႊဲေျပာင္းတဲ့အခါမွာ တတုိင္းျပည္လံုးရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္ဒီအေပၚမွာ က်ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ အေျပာင္းအလဲ ဆုိတာကို ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး မဲဆြယ္ခဲ့အတြက္လည္း ပထမ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မွာ သိသာတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ ဖိအားေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရသစ္နဲ႔ အစိုးရေဟာင္းတို႔ ၾကားမွာ ဘာေတြ ကြာျခားသြားသလဲဆုိတာကို ျပသရပါမယ္။ ဒီ ကိစၥက မလြယ္ပါဘူး။ လြယ္ကူတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္လို႔ ခက္ခဲတဲ့ အပိုင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းပိုင္း အေျပာင္းအလဲေတြပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဒီအလုပ္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အန္အယ္ဒီ လက္ထက္မွာ အေဟာင္းအေျမ့ လုပ္နည္းလုပ္ငန္းေတြ၊ အရိုးစြဲ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲႏုိင္မယ္လို႔ စဥ္းစားစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ အန္အယ္ဒီကလည္း ရွင္းလင္းတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ခ်ျပထားတာ မရွိေသးဘဲ ေယဘုယ်ေတြေလာက္မွာပဲ ရပ္တန႔္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ေထာက္ရင္ ကာလလတ္ အေရးႀကီး ဦးစားေပး (တရားေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ လိုမ်ဳိး အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္တဲ့) ကိစၥမ်ဳိးေတြကို အန္အယ္လ္ဒီက ေစာႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး လက္ေတြ႔ လုပ္ျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေရတုိကာလမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ သိသိသာသာ တုိးတက္လာဖို႔ကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာမွာ တခ်ိဳ႔ အေျပာင္းအလဲေတြကို လုပ္ျပႏိုိင္မယ္ဆုိရင္ အန္အယ္လ္ဒီဟာ အဓိက ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ ဆႏၵရွိၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သက္ေသျပရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ဳိ႔ သိသာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေတြကို ေျပာမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို တုိးေပးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵျပပြဲတာေတြကို တရားမ၀င္ သတ္မွတ္ထားတာကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဒီလို ဆႏၵျပခဲ့တဲ့အတြက္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာမွာလည္း mobile banking စနစ္ကို အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး၊ ဗဟိုဘဏ္ရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အခုထက္ အားေကာင္းေစျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါတင္မက အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ လက္ရွိ အစိုးရက မႏိုိင္မနင္း ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြကိုလည္း ရင္ဆုိင္ရပါဦးမယ္။ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ရွုပ္ေထြးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွာ ဘက္ေပါင္းစံု ၀ရုန္းသုန္းကားအေျခအေနမ်ဳိးမွာ မက္ခရို စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္ေစဖို႔ ထိန္းညွိရပါမယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ အထိမခံ အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ရပါမယ္။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီေတြကလည္း အစိုးရသစ္ကို ပညာစမ္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဆုိေပမယ့္ တန္းတူ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတခုကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားမွာ ခ်ိန္ဆ ဆက္ဆံသြားဖို႔ လိုပါတယ္။ (၆) နိဂံုး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ၾကည့္ရင္ လူေတြက အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္ေလာက္ ေတာင့္တၿပီး၊ သူတို႔ ဘ၀ေတြ ပိုေကာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျမင့္ျမင့္မားမား ရွိေနသလဲဆုိတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို သမုိင္းနဲ႔ခ်ီ ေတာ္လွန္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္ဒီအေပၚ ယံုၾကည္ပံုအပ္ၿပီး မဲေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျမင့္မားတာနဲ႔ အမွ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ တာ၀န္ေတြက မေသးပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳပုိင္း အကန္႔အသတ္ ရွိၿပီး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ အလ်င္အျမန္ မရတတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ အတက္ခရီးက မတ္ေစာက္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ကို ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေထာက္ခံသလုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း တခဲနက္ရရွိမွာ ျဖစ္လုိ႔ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ အေျခခံ ျပသနာေတြ ေျပလည္သြားတာေတာ့မ မဟုတ္သလုိ၊ လြယ္ကူတဲ့ အေျဖဆုိတာလည္း မရွိပါဘူး။ ျပႆနာေတြကို ပညာသားပါပါ မကုိင္တြယ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အေပါင္းလကၡဏာ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ ပဋိပကၡ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကာလက အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ေနသြင္

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up