ေငြနားေတာင္းႀကီးေတြ ဝတ္ဆင္ထားတဲ့ ခူမီးအမ်ိဳးသမီမ်ား (ဓာတ္ပံု)

ခူမီး ေခၚ ခမီး လူမ်ိဳးေတြဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ဘက္စြန္းပိုင္း ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ခူမီီးအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ႐ုိးရာအဆင္အလာအတိုင္း ေငြနားေတာင္းႀကီးေတြကုိ ဝတ္ဆင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြနားေတာင္းေတြေတာ့ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝထဲက စတင္ဝတ္ဆင္လာတာျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးမွပဲ နားကပ္ခၽြတ္တဲ့အေလ့ရွိပါတယ္။ ေငြနားေတာင္းေတြဟာ ႀကီးမားေလးလံလြန္းတဲ့အတြက္ ယေန႔ေခတ္ ခူမီးအမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြက ေန႔စဥ္မဝတ္ဆင္ၾကေတာ့ပဲ အခမ္းအနားေတြ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ေတြမွပဲ ဝတ္ဆင္ၾကပါတယ္။

More News
Up