ဇီကာဗုိင္းရပ္စ္ႏွိမ္နင္းေရး မ်ဳိး႐ုိးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ျခင္မ်ား သုံးရန္ ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အို ခြင့္ျပဳ

မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားတဲ့ ျခင္ေတြကို ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ႏွိမ္နင္းေရးမွာ စမ္းသပ္အသံုးျပဳဖို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ႀကီး (ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အို) က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္မျပန္႔ပြားႏိုင္တဲ့ ျခင္အဖိုေတြကိုလည္း လႊတ္ေပးႏုိင္တယ္လို႔ ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အိုက ေထာက္ခံထားေပမယ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ျခင္မ်ိဳး႐ုိးဗီဇတခုလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ ကေလးေတြ ဦးေႏွာက္မဖံြ႔ၿဖိဳးဘဲ ဦးေခါင္းအရြယ္ ပံုမွန္ထက္ ေသးငယ္ၿပီး ေမြးဖြားတဲ့ မိုက္ခ႐ုိစီဖလီ (microcephaly) ေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ျပန္႔ပြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာ ျခင္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းသစ္ေကာ၊ နည္းေဟာင္းပါ သံုးစဲြဖို႔လည္း ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အိုက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အင္ထရိခ္စြန္ (Intrexon) ေဆးကုမၸဏီက စမ္းသပ္ထားတဲ့ မ်ဳိးဆက္မျပန္႔ပြားႏုိင္ေအာင္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားတဲ့ ျခင္ေတြကို ဘရာဇီးႏိုင္ငံနဲ႔ ေခးမန္းကၽြန္း (Cayman Islands) တို႔မွာ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ျခင္ ႏွိမ္နင္းေရး စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

More News
Up