ကုိရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား စီမံကိန္း စတင္ (ဓာတ္ပုံ)

ကိုရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ) တံတား စီမံကိန္း စတင္တာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က ဒလၿမိဳ႕နယ္ ကမာကဆစ္ရပ္ကြက္ တံတားစီမံကိန္းဧရိယာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒလတံတားစီမံကိန္း စတင္တာနဲ႔အတူ စီမံကိန္း ဧရိယာထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ေနအိမ္ ၆၅ လံုးကိုလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတြကို ေဒသေပါက္ေစ်းနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ေပးေလ်ာ္မယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ဒလတံတားကို ဒလၿမိဳ႕ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က စဥ့္အိုးတန္းဆိပ္ကမ္းတို႔ကို ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မွာပါ။ တံတားအရွည္ ၆၁၄၄ ေပရွိၿပီး ၄ လမ္းသြားတံတား ျဖစ္ပါတယ္။ တံတားတည္ေဆာက္ဖို႔ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္းျဖစ္ၿပီး ဒီထဲက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ကိုရီးယားဝမ္ကို ကိုရီးယားေခ်းေငြ (EDSF Loan) ေခ်းေငြနဲ ့တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းကာလကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ကေန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံ - အာကာ  

More News
Up