လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထပ္မံဆႏၵျပ (႐ုပ္သံ) - DVB