ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအားလုံး ညီညြတ္ၾကရန္ ေကအိုင္အိုအႀကီးကဲေျပာ | DVB