အလုပ္ျဖုတ္ခံ သကၤန္း​ကၽြန္း​ လင္း​ထက္စက္ရံု ဝန္ထမ္း​မ်ား​ ကိစၥအဆင္​ေျပ | DVB