ထား​ဝယ္​ေရနက္ဆိပ္ကမ္း​ ဆက္သြယ္​ေရး​လမ္း​ေၾကာင့္​ ကရင္တခ်ို့​ ​ေျပာင္း​ေ႐ြွႊ့​ခံရ | DVB