ေအာ္ရယ္ဘီ ခံတြင္း​သန့္​ေဆး​ရည္ မသံုး​စြဲရန္ နွိုး​ေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ | DVB