ကူညီ​ေထာက္ပံ့​သူမ်ား​ေၾကာင့္​ ​ေမာင္ထိပ္ကြက္ ​ေက်ာင္း​ျပန္တက္နိုင္ျပီ | DVB