ခ်င္း​မိုင္တြင္ က​ေလး​သူ​ေတာင္း​စား​လုပ္ခိုင္း​သည့္​ ျမန္မာအိမ္ကို ရဲဝင္ဖမ္း​ | DVB