သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့ လက္နက္နဲ႔ ဓားစာခံ ဆီးရီးယား မာဒရာ ဒုကၡသည္ေတြ - DVB