ျပန္လြတ္မည္ဟု ေသဒဏ္က်ျမန္မာ ၂ ဦး ယုံၾကည္ေနၾက | DVB