မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ မသုိးျမတ္သကၤန္း ရက္လုပ္လႉဒါန္းပြဲ (႐ုပ္သံ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ မသိုးျမတ္သကၤန္း ရက္လုပ္လႉဒါန္းပြဲ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၄ ရက္ အဖိတ္ေန႔က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ုိက္ကူး - ေက်ာ္ေဇ

More News
Up