တရား၀င္ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မရွိေသးဟု ေကာ္မရွင္ေျပာ

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေကာ္မရွင္ထံမွာ လာေရာက္  ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းၿပီး တရား၀င္ကန္႔ကြက္ထားတာ မရွိေသးဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒအရ အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ကန္႔ကြက္လိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမည္စာရင္း တရား၀င္ေၾကညာၿပီး ရက္ေပါင္း ၄၅ ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တရား၀င္ကန္႔ကြက္လာသူတဦးတေယာက္မွ မရွိေသးဘူးလို႔  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးစိုင္းေက်ာ္သူကေျပာပါတယ္။ “ဒီေန႔အထိေတာ့ ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းတယ္ဆိုတာက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ အခန္း ၁၃ နဲ႔ ၁၄ ကို တခ်ဳိ႕က သိပ္နား မလည္ၾကဘူး။ လြဲမွားေနတယ္။ ကန္႔ကြက္လႊာကို စာနဲ႔ ေရးၿပီး တင္သြင္းလို႔ မရဘူး။ ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းတယ္ဆိုရင္ ဒီလူက ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပလို႔ ျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ဳိးေရးကို အေၾကာင္းျပလို႔ုျဖစ္ျဖစ္ မဲေတြ သူက ရသြားပါတယ္။ ဒီမဲေတြသာ မရဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္သာ အႏုိင္ရရွိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး အခ်က္အလက္နဲ႔ အေထာက္အထားနဲ႔ တင္ၿပီး က်ပ္  ၅ သိန္းသြင္းၿပီး ကန္႔ကြက္မွသာ တရား၀င္ပါတယ္။ စာေလးပဲပို႔ၿပီး ကန္႔ကြက္ပါတယ္လို႔ အဲလိုလုပ္လို႔ မရဘူး။” လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူကို ကန္႔ကြက္လိုရင္ ကန္႔ကြက္လႊာကို ယွဥ္ၿပဳိင္အေရြးခံတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြကျဖစ္ေစ ဆီေလ်ာ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေကာ္မရွင္ထံမွာ  သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုင္း တင္သြင္းကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေယာင္ေဆာင္မဲေပးတာ၊ ကိုယ္စားမဲေပးတာ၊ ဆႏၵမပါဘဲ အတင္း အက်ပ္မဲေပးခုိင္းတာ စတ့ဲ အမႈေတြကိုေတာ့ လူသက္ေသနဲ႔ တျခားအေထာက္အထားေတြ ျပၿပီး  ရဲအေရးပိုင္တဲ့ အမႈအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းေတြမွာ တုိင္ၾကားရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အခန္း ၁၃  ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ  ျပစ္မႈမ်ားနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း ပုဒ္မ ၅၇ မွာေတာ့  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပုဂိုလ္တဦး၏ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္  အၾကမ္းဖက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား၊ လာဘ္ေပး မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးတာေတြကို ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခံရရင္ ၁ ႏွစ္ထပ္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္  ျဖစ္ေစ၊ ၁ သိန္းထက္မပိုတဲ့ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ၂ ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က်စရိတ္ေတြကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အၿပီးတင္သြင္းၾကဖို႔လည္း ေကာ္မရွင္က တိုက္တြန္းပါတယ္။ “အဲဒါကလည္း ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း သူတို႔ အၿပီးတင္သြင္းရမွာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တုန္းကေတာ့ ၁၂၁ ေယာက္ မတင္သြင္းဘူး၊ မတင္သြင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ကို အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းလုိက္္တာေပါ့။ တကယ္လို႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရွိခဲ့ရင္ ဒီလူေတြက ေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူး။ ႏိုင္တဲ့သူေတြကေတာ့ တင္တာေပါ့။ ႐ႈံးတဲ့လူေတြကေတာ့ ဂ႐ုကို မစိုက္ေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕ဆို ဆက္သြယ္လို႔ ကိုမရေတာ့ဘူး။ အစကေတာ့ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္တို႔ ဘာတို႔ေျပာၿပီး ႐ႈံးလည္း႐ႈံးေရာ ဘယ္လိုမွ ဆက္သြယ္လို႔ မရေတာ့ဘူး ” လို႔ ေကာ္မရွင္အရာရွိ ဦးစိုင္းေက်ာ္သူက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တသီးပုဂၢလေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၂ ပါတီက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ၾကတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ရက္မွာ ေနာက္ဆံုးအၿပီးသတ္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ မဲရလဒ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၃၂၃) ဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၆၈) ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၆၃၀) ဦးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၂၉) ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၅၀ ဦးရွိပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up