ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ည ၉ နာရီ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံး မဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂  ည ၉ နာရီမွာ ထပ္မံထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၁ ေနရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၅ ေနရာ၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီက ၂ ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက ၁ ေနရာ၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁ ေနရာ၊ လီဆူးအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီက ၁ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၁၅ ေနရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ၂ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးလင္းလင္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေဆာ့ေလာ္ ဦးလာမာေလး (လီဆူးအမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဦး၀င္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္  ဦးစံခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေအာင္စိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစုိးပုိင္ေဌး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊  ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ ဦးအုန္းခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ဦးလွသန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးေစာသေလးေစာ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးၾကည္မုိးႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ဦးသန္းညြန္႔ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါက္တာခင္စုိးမိုးၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ဦးစစ္ေအး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။  မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရမည္းသင္း ဦးကုိကိုႏုိင္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၁၅။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ေဇယ်ာသီရိနယ္ေျမ ဦးလွေဌး၀င္း (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၁၆။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိ ဦးရည္မြန္ (ခ) ေမာင္တင္သစ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊  ဥတၱရသီရိ ဦးေက်ာ္မင္းလႈိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ (ခ) ေဇယ်ာေသာ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ဒကၡိဏသီရိ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။  ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းစုိးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ တပ္ကုန္း ဦးေက်ာ္တင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ လယ္ေ၀း ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြ ဦးေမာင္သိန္းခုိင္ (ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၄။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တုိက္ႀကီး   ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္ေလာင္း ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း  (ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၇။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ ဦး၀င္းထူး (တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၈။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ခမ္း ဦးထြန္းေက်ာ္ (တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ) ၂၉။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးတီခြန္ျမတ္  (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၃၀။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ဳိင္းတုံ ဦးစတီဖန္ (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) ၃၁။ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္း ဦးသိိန္းထြန္း (ျပည္ခုိင္ၿဖဳိး) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၁။ တနသၤာရီတုို္င္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁ ဦးေအာင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၅ ေဒါက္တာလင္းေ၀ၿဖဳိးလတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၆ ဦးတင္ေ၀ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၉ ဦးကင္းရွိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅။  မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁ ေဒါက္တာသန္း၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၂ ဦးထြန္းထြန္းဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၄ ေဒၚလွေဌး (ခ) ေဒၚအုန္းၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၅ ဦးေအာင္မ်ဳိးလတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၆ ေဒါက္တာ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၇ ဦးေက်ာ္တုတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၈ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၁၂။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၉ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁၁ ဦးစုိးေအာင္ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) ၁၅။ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁၂ ဦးေက်ာ္သီဟ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁၀ ေဒၚေနာ္လွလွစုိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္ ၁၂ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up