ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံု (႐ုပ္သံ) | DVB