စိတ္က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ယိုယြင္းသည့္အတြက္ ဖီဖာဥကၠ႒ေဟာင္းကို ေဆး႐ုံတင္

ကမာၻေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဖီဖာ) ဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဆိုင္းငံ့ခံထားရတဲ့ ဆပ္ဘလတၱာက စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ခၽြတ္ယြင္းတဲ့ အတြက္ ေဆးရုံ တင္လုိက္ရပါတယ္။ အသက္ ၇၉ ႏွစ္ ဘလတၱာက ဖီဖာကို ၁၈ ႏွစ္ၾကာ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ ရာထူးကေန ရက္ ၉၀ ဆုိင္းငံ့ခံထားရပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေရွာခ့္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ သက္သာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ေဆး႐ုံမွာ ကုသခံရမွာ ျဖစ္သလို အရင္တပတ္ကလည္း စစ္ေဆးမႈခံယူဖို႔ ေဆး႐ုံကို ပို႔ရတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အရင္ ၅ ရက္က ေရွ႕ေန ရစ္ခ်က္ကာလင္ကလည္း ဖိအားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ ေဆးရုံကို ပို႕ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘလတၱာနဲ႔ အတူ ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ပလာတီနီကလည္း ရာထူးကေန ရက္ ၉၀ ဆိုင္းငံ့ခံထားရသလို ဘလတၱာက ဘယ္ေကာ္မတီကမွ သူကို ထုတ္ပစ္လို႔မရဘူးလို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာဆိုထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

More News
Up