ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ | DVB