ႏို၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ မနက္ ၉ နာရီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲရလဒ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရဲ႕ အႏိုင္အရႈံးမဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ မနက္ ၉ နာရီမွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာ ေပါင္း ၆၁ ေနရာကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာမွာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ၅၆ ေနရာ၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၃ ေနရာနဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂ ေနရာ အႏိုင္ရသြားပါတယ္။ ၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ဦးလဂန္ဇယ္က်ံဳး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔၊ ဦးတင္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေရႊကူ၊ ဦးဇာနည္မင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ဦးနန္မြန္ထင္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၅။ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေဒါက္တာ ခင္စည္သူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆။ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆို၊ ဦးဂဲ့ဒူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၇။ ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္း၊ ေဒၚနန္းေထြးသူ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၈။ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီး၊ ဦးေစာဗစ္တာခလိုက္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၉။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါး၊ ဦးႏွီယာအုပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၀။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္၊ ေဒၚနီေရႊလ်န္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းမူ၊ ဦးစိုးစံသက္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္၊ ဦးေဌးေငြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၀က္လက္၊ ဦးျမင့္သိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၄။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီပဲယင္း၊ ဦး၀င္းျမင့္ေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၅။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာ၊ ဦးသန္႔စင္ေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၆။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုတလင္၊ ဦးျမင့္ဟန္ထြန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၇။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ဦးမ်ဳိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီ၊ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၁၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး၊ ေဒါက္တာ ေဒၚေရႊပံု (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ သနပ္ပင္၊ ဦးျမင့္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ၀ါ၊ ဦးတင္ေထြး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၂။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၃။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဦးခင္ေမာင္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၄။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ဦးခင္ေမာင္သန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၅။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ဦးျမင့္ေငြ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၆။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္တြင္း၊ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၇။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္း၊ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၈။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပါင္းတည္၊ ဦးေအးမင္းေအာင္(ခ) ဦးမင္းမင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၂၉။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္း၊ ဦးေက်ာ္မင္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွ၊ ေဒါက္တာ သန္းေအာင္စိုး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငဖဲ၊ ဦးစိုးျမင့္ ေခၚ ဦးစိုးလြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၂။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၳရာ၊ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၃။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွ၊ ဦးေက်ာ္ႀကီး (ခ) ဦးအုန္းခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၄။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရစႀကိဳ၊ ဦးတိုးေရႊ (ေဒါက္တာတင္ေဌးေအာင္) (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၅။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္၊ ဦးေအာင္ခင္၀င္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၆။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေဒါက္တာေအာင္ခင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၇။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ဦးႏိုင္ထူးေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၃၈။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ဦးေသာင္းေအး (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၃၉။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ဦးေစာေက်ာ္၀င္းေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၀။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္၊ ေဒၚမိကြန္ခ်မ္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၁။ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္ထို၊ ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၂။ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္း၊ ဦးတင္ကိုကိုဦး (ခ) အတြတ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေဒါက္တာေစာႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၄။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေမာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၅။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဦးေအးႏိုင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၆။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္း၊ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၇။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတး၊ ဦးျမင့္လြင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၈။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မႉး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၄၉။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ ပင္းတယ၊ ဦးစိုးျမင့္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၀။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲ၊ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္) ၅၁။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ မဘိန္း၊ ဦးေအာင္ျမင့္ရွိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၂။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ မူဆယ္၊ ဦးစိုင္းဇိုးျမတ္ (ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္) ၅၃။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ မိုင္းဆတ္၊ ဦးစိုင္းခတၱိယ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး) ၅၄။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ မိုင္းတံု၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး ေခၚ ဦးေက်ာ္ဦး (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၅။ ရွမး္ျပည္နယ္၊ မိုင္းေယာင္း၊ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၆။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတ၊ ဦးခင္ေမာင္ရီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၇။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲ၊ ေဒၚသႏၱာ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၈။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္၊ ဦးမန္းညြန္႔သိန္း (အန္အယ္လ္ဒီ) ၅၉။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴ၊ ဦးတင္လွ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၀။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဖ်ာပံု၊ ဦး၀င္းထြဋ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ၆၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလး၊ ဦးမင္းသိုင္း (အန္အယ္လ္ဒီ)

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up