ေမာင္းမကန္ရြာတြင္ မဲေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ)

ေမာင္းမကန္ရြာရွိ မူႀကိဳေက်ာင္း၊ မူလတန္းႀကဳိေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ မနက္က မဲေပးဖို႔ တန္းစီ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - Nyo Bella  

More News
Up